PRIVACY ETC

Lees deze pagina aandachtig voordat je deze website gebruikt. Door deze website te openen of te gebruiken of door te klikken om de gebruiksvoorwaarden en cookies te aanvaarden of ermee in te stemmen wanneer je dat gevraagd wordt, ga je akkoord met wat op deze pagina te lezen staat.

  • Eigendomsrechten
  • Disclaimer
  • Privacybeleid
  • Cookies
  • Geheimhouding

EIGENDOMSRECHTEN

Deze website en de ideeën en teksten die je hier vindt, zijn eigendom van Johan Verschueren en beschermd door het auteursrecht. Je mag niks overnemen, zelfs niet gedeeltelijk.

DISCLAIMER

De informatie die je op deze website vindt, is van algemene aard. Beschouw ze niet als persoonlijk advies. Beschouw ze zelfs helemaal niet als advies.
De inhoud van de site, hyperlinks inbegrepen, kan te allen tijde aangepast, gewijzigd of aangevuld worden, en ik hoef dat niet aan te kondigen of mee te delen.
Ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat de informatie volledig, correct en up-to-date is, maar kan je dat niet garanderen. Als ik een fout ontdek of jij me er eentje aanwijst, zal ik alles doen om ze zo snel mogelijk te corrigeren, maar ik ben ook maar een mens.
Als de site niet toegankelijk is of niet goed werkt, kun je mij daar niet voor aansprakelijk stellen en ook niet voor de eventuele schade die daaruit, direct of indirect, zou voortvloeien.
Je kunt me ook niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Het is maar informatie. En je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet of niet doet.
Als je hyperlinks volgt, is dat ook op eigen risico. Ik heb geen controle over de inhoud van andere websites dan die van mijzelf.

PRIVACYBELEID

Ik heb dit privacybeleid opgesteld naar best vermogen, om te voldoen aan de verplichtingen van de GDPR. Het geldt voor alle websitebezoeken en voor alle overeenkomsten en transacties met mij, Johan Verschueren.

Ik gebruik je gegevens enkel om correct en vlot met je te kunnen samenwerken en communiceren. Ik respecteer je privacy. Je gegevens zijn veilig bij mij, en ik maak er geen misbruik van. Als je dat wilt, kun je je gegevens inkijken, verbeteren, beperken, laten wissen en wat je er verder nog allemaal maar mee zou willen doen. Your wish is my command.

Ik verzamel en verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je je gegevens zelf aan mij doorgeeft, bijvoorbeeld via een formulier op de website. Op de formulieren zie je welke gegevens ik van je kan verzamelen. Over het algemeen zijn dat je contactgegevens en bijkomende informatie nodig voor het leveren van de dienst, het product of de informatie die je vraagt of waarvan je gebruik wilt maken. Als je je gegevens niet wilt delen, vul dan alsjeblieft geen webformulier in.

Wie is verantwoordelijk?
Voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens is verantwoordelijk: Johan Verschueren, ingeschreven in de KBO met het nummer 0504.724.946.
Voor de gegevens die je mij versterkt, ben jij zelf verantwoordelijkheid. Ik vertrouw erop dat ze correct en up-to-date zijn. Laat het mij alsjeblieft weten als ze aangepast moeten worden.

Waarvoor kan ik je gegevens gebruiken?
Als je klant bent, verzamel en verwerk ik je persoonsgegevens voor het beheren en uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomsten en voor het beheer van onze relatie, in de brede zin. Dus voor onder meer: het klantencontact en de klantenadministratie (het maken van offertes, het opvolgen van bestellingen en leveringen, de facturatie, controle van je solvabiliteit, het opmaken van je klantenprofiel enzovoort), om je te kunnen bellen en om schriftelijk met je te communiceren, via e-mail en/of via de post, ook voor direct marketing, in het kader van de relatie die ik met jou, mijn klant, heb.
Ben je geen klant van mij en bezoek je mijn website, dan worden je persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer je ze zelf meedeelt via de invulformulieren op de website en voor de daar aangegeven doeleinden, bijvoorbeeld om je de informatie, diensten of producten te bezorgen die je vraagt. Ik vraag expliciet je toestemming om je gegevens te mogen gebruiken voor direct marketing, zoals het bezorgen van nieuws en informatie over marketing en copywriting en informatie over mijn producten en diensten, via nieuwsbrieven, e-mails en direct mail. Die toestemming kun je altijd weer intrekken, via de link onderaan de e-mails of met een berichtje naar mij via het contactformulier op deze site.

Rechtsgronden van de verwerking
Je gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van mijn gerechtvaardigde belangen om te ondernemen, zoals daar zijn: het aanduiden van de diensten en producten waarin mijn klanten en potentiële klanten mogelijk geïnteresseerd zijn; het uitvoeren van mijn opdrachten en overeenkomsten en het leveren van mijn producten en diensten op de meest efficiënte manier; het bepalen van de manieren en middelen om mijn producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten aan te bieden.

Overmaken aan derden
Ik zal je gegevens nooit met derden delen, behalve als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een overeenkomst met jou te realiseren of een opdracht uit te voeren. Zo kan ik je gegevens uitzonderlijk wel delen met zakelijke partners die met mij of met jou gaan samenwerken, zoals grafisch ontwerpers of fotografen, bijvoorbeeld.

Bewaarperiode en veiligheid
De gegevens die ik voor mijn klantenbeheer verzamel en verwerk, bewaar ik zolang dat nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, bijvoorbeeld voor de boekhouding. Ik zorg er ook voor dat die gegevens veilig bewaard worden.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Overeenkomstig de wet heb je te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en kun je ze laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan op basis van artikel 6.1., met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Je hebt ook het recht om een gestructureerde kopie van je persoonsgegevens te krijgen en je persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij, als je dat zou wensen.
Wil je een of meer van die rechten uitoefenen, stuur dan een berichtje naar mij via het contactformulier of bel +32 3 877 26 88.

COOKIES

Eerst dit:

  • Cookies zijn kleine bestanden die op je computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Dat is ongevaarlijk: het zijn maar tekstbestanden.
  • Cookiegegevens worden anoniem verzameld en verwerkt.
  • De informatie die je via een formulier op deze site doorgeeft, wordt via e-mail verstuurd en niet bijgehouden in een cookiebestand.
  • Verderop lees je hoe je cookies weigert, beperkt en verwijderd, als je dat zou willen doen.

Deze website is gebouwd met WordPress, en WordPress plaatst cookies voor het beheer van de site: voor het inloggen van de gebruikers, bijvoorbeeld. Niks waar jij iets mee te maken hebt. WordPress gebruikt ook cookies om de gebruikersnamen en e-mailadressen bij te houden van bezoekers die commentaar geven op blogberichten. Niet van toepassing, want je kunt op deze site geen commentaar achterlaten.

Op deze website is Google Analytics geïnstalleerd om het surfgedrag van de gebruikers op de site in kaart te brengen. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt door Google opgeslagen op haar servers in de States, volledig anoniem. Ik kan die gegevens raadplegen om het websitegebruik te analyseren, maar er is op geen enkele manier een link naar de identiteit van de bezoeker.

Let wel: partijen die cookies plaatsen als je deze site bezoekt, zoals Google, kunnen de verzamelde gegevens combineren met andere informatie die jij aan ze doorgeeft of die ze verzameld hebben doordat je hun diensten gebruikt. Als je deze website gebruikt, vind je dat oké.

Heb je een probleem met het feit dat er cookies geplaatst worden, dan kun je via je browservoorkeuren het plaatsen van cookies uitsluiten. Er wordt dan bijvoorbeeld geen informatie over je bezoek aan de website bijgehouden. Nadeel is dat de website voor jou dan mogelijk minder goed werkt. Via de instellingen van je browser kun je alle cookies uitsluiten, enkel cookies toelaten van bepaalde website, cookies automatisch wissen bij het afsluiten van je browser enzovoort. Je hebt zelf de controle over de plaatsing van cookies, maak daar gebruik van als je niet zo’n cookiemens bent. Aanvaard anders gewoon dat ze er zijn, maak je er niet druk over en surf lekker rond.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden voor werken met mij worden je toegestuurd op eenvoudig verzoek of wanneer je duidelijk de intentie hebt om met mij te werken, bijvoorbeeld omdat je een offerte vraagt. Je krijgt dan ook de bijzondere voorwaarden, met daarin onder meer mijn unieke tevredenheidsgarantie.

GEHEIMHOUDING

Jij verklaart uitdrukkelijk dat je alle informatie die je van mij krijgt (zoals prijsvoorstellen, tevredenheidsgarantie, informatie over mijn werkwijze en wijze van vergoeding), via welke weg ook en in welke hoedanigheid ook, strikt vertrouwelijk behandelt.

Alles wat jij mij in het kader van onze (mogelijke) samenwerking toevertrouwt, behandel ik ook als confidentieel.

 

Nu dat allemaal gezegd is: laten we aan het werk gaan!

 

VRAGEN?

Johan Verschueren
(t) +32 3 877 26 88
(e) mail{at}johanverschueren{punt}be

BE0504.734.946

Laat het succes van je marketing niet aan het toeval over.